Snowstorm 2007.

Snöstorm 2007.

Soon..
"Verket 'Snöstorm' är en tablå mitt emellan en landskapsmålning och en katastroffilm i form av en nästan tre meter hög skulptur. Den liknar ett drivhus och har väggar av växthusplast. Innanför plasten pågår ett snökaos, eller snarare ett plastkaos, som fyller rummet med brusande ljud. Simpla, lätt identifierbara material och ljudet från fläktar talar sitt tydliga språk: detta är en maskin. Men en maskin med några av de karga och oregerliga attityder vi vanligtvis tillskriver vild natur och vädrets makter, en maskin som skriver kod för en naturupplevelse."