Miniature earthquake, Odenplan 2004.
Miniatyrjordbävning, Odenplan 2004.
Indoor garden with the concrete stone "Super", a standard paving in Sweden. A miniature eartquake is generated in 0.3 - 3.0 minutes interval. The green straws are made of sharpened steel. The piece was shown in a display case in the Odenplan subway station during three months. One picture shows parts of the machinery.
Stenträdgård med betongplattan "Super"; den platta som skapar en oöverskådlig linjeteckning över Sveriges gator och torg. En slumpgenerator utlöser en miniatyrjordbävning med 0,3 - 3 minuters intervall. Grönskan är ett sylvasst stålgräs. Verket visades under tre månader i Odenplans tunnelbanestation. En av bilderna visar delar av maskineriet.