Utställning på galleri Knäpper+Baumgarten 2004.

Exhibition at gallery Knäpper+Baumgarten 2004.

Indoor garden with the concrete stone "Super", a standard paving in Sweden. The concrete was slightly yielding. The green straws are made of sharpened steel. On the walls: "One day and three nights", four C-prints, 70 x 100 cm, with artificial glittering controlled by CMOS circuits in the frames. The film is a simplified animation, not a documentation, of one of the pictures.
Stenträdgård med betongplattan "Super"; den platta som skapar en oöverskådlig linjeteckning över Sveriges gator och torg. Betongen var något sviktande. Grönskan är ett sylvasst stålgräs. På väggarna: "En dag och tre nätter", fyra färgfotografier, 70 x 100 cm, med artificiellt vattenglitter styrt av CMOS-kretsar i ramarna. Filmklippet är en förenklad animation som imiterar en av bilderna, ej en dokumentation.