Center of the World (Världens centrum) 2007.

Center of the World 2007.

6 drawings. Colour pens on polyester, ca 170 x 100 cm unframed. Close-ups on the right. Order: #1, #2, #3, #4, #5, #6.

Below installation from Göteborgs Konsthall 2008, "Tomorrow Always Belongs to Us" curated by Mika Hannula and Johan Sjöström. Order: #5, #4, #6, #3, #1, #2.

6 teckningar. Färgpennor på polyester, ca 170 x 100 cm utan ram. Närbilder till höger. Ordning: #1, #2, #3, #4, #5, #6.

Nedan installation från Göteborgs Konsthall 2008, "Tomorrow Always Belongs to Us" curerad av Mika Hannula och Johan Sjöström. Ordning: #5, #4, #6, #3, #1, #2.