Blood 2005.
Blod 2005.
C-prints with moving red lights controlled by electronic circuits in the frames. The images originates from a VHS-copy of vampire movies.
Färgfotografier med röda ljuspunkter som rör sig över bildytan styrda av elektroniska kretsar i ramarna. Bildmaterial från en VHS-kopia med vampyrfilm.