Leaves 2001. 7 moving sculptures + electronic control system.
Blad 2001. 7 rörliga skulpturer + elektroniskt styrsystem.
Leaves. Each sculpture is 0,7 - 1,5 meters. They are moving slightly, simulating a soft wind.
Blad. Varje skulptur är 0,7 - 1,5 meter. De rör sig något, som en svag vind som kommer och går.