From exhibition "Koneellinen/Maskinell", Helsinki Power Plant Museum 2015.
Från utställningen "Koneellinen/Maskinell", Gammelstadens kraftverksmuseum, Helsingfors 2015.